Kontakt

Programkoordination


IVL Svenska Miljöinstitutet, Box 5302, 400 14 Göteborg  

Programchef: Tomas Ekvall
tomas.ekvall(a)ivl.se  031-725 62 81

Kommunikation:
Sara Malmheden
sara.malmheden(a)ivl.se  08-598 56 427

Maria Ljunggren Söderman
maria.soderman(a)ivl.se  031-725 62 67

Forskare

 
  
IVL Svenska MiljöinstitutetDeltar i delprojekt
Elin Eriksson: elin.eriksson(a)ivl.se9
Jan-Olof Sundqvist: jan-olov.sundqvist(a)ivl.se1,6,7,10
Tomas Ekvall: tomas.ekvall(a)ivl.se4,7,8,10
Åsa Stenmarck: asa.stenmarck(a)ivl.se1,3
David Palm: david.palm(a)ivl.se9
Maria Ljunggren Söderman: maria.soderman(a)ivl.se2,3,10
  
Chalmers tekniska högskola 
Johan Tivander: johan.tivander(a)chalmers.se3
  
Göteborgs universitet 
Chris von Borgstede: cvb(a)psy.gu.se5,10
Maria Andersson: maria.andersson(a)psy.gu.se5
  
Högskolan i Gävle 
Ola Eriksson: ola.eriksson(a)hig.se3,5
Teresa Hermansson: teahen(a)hig.se5
  
Konjunkturinstitutet 
Tomas Forsfält: tomas.forsfalt(a)konj.se2
  
Kungliga tekniska högskolan (KTH) 
Anna Björklund: annab(a)infra.kth.se3,10
Greger Henriksson: gregerh(a)infra.kth.se5
Göran Finnveden: goran.finnveden(a)infra.kth.se1,10
Mona Guath:5
Maria Noring: mnoring(a)infra.kth.se1,10
Yevgeniya Arushanyan: yaru@kth.se 3
Annika Karlsson: annika.karlsson(a)sth.kth.se3
  
Lunds universitet 
Lynn Åkesson: lynn.akesson(a)etn.lu.se6,10
Susanne Ewert: Susanne.Ewert(a)etn.lu.se6
  
Luleå tekniska universitet 
Patrik Söderholm: patrik.soderholm(a)ltu.se8,10
  
Profu 
Jenny Sahlin: jenny.sahlin(a)profu.se7
Johan Sundberg: johan.sundberg(a)profu.se1,7
Mattias Bisaillon: mattias.bisaillon(a)profu.se1,7
  

Finansiär


Naturvårdsverket
Kontaktperson: Cecilia Mattsson
 

Referensgruppen


Anne-Marie Tillman, Chalmers tekniska högskola
Viveke Darpö Ihd, Återvinningsindustrierna
Cecilia Mattsson, Naturvårdsverket
Christer Forsgren, Stena Metall AB
Christer Lundgren, Renova AB 
Viktoria Ingman, Miljödepartementet
Gunilla Jarlbro, Lunds universitet
Inge Horkeby, AB Volvo
Johan Jareman, Konsumentverket
John Strand, Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB
Lena Jarlöv Svenska Naturskyddsföreningen
Patrizia Finessi, Bostadssektorns avfalls- och restproduktgrupp
Per EO Berg, Antillator
Per Nilzén, Avfall Sverige
Thomas H. Christensen, Danmarks tekniska universitet
  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |