Kontakt

Programkoordination

IVL Svenska Miljöinstitutet, Box 5302, 400 14 Göteborg  

Programchef: Tomas Ekvall
terra(a)tomasekvall.se, tel. 0703-78 90 03

Kontakt IVL: Sara Anderson
sara.anderson(a)ivl.se, tel. 010-788 67 21

Kommunikation: Sara Malmheden
sara.malmheden(a)ivl.se, tel. 010-788 65 10

Maria Ljunggren Söderman
maria.ljunggren(a)chalmers.se, tel. 031-7722132

Forskare
IVL Svenska Miljöinstitutet

Deltar i delprojekt

Elin Eriksson: elin.eriksson(a)ivl.se

9

Jan-Olof Sundqvist: jan-olov.sundqvist(a)ivl.se

1,6,7,10

Tomas Ekvall: terra(a)tomasekvall.se

4,7,8,10

Åsa Stenmarck: asa.stenmarck(a)ivl.se

1,3

David Palm: david(a)davidpalm.se

9

 

 Chalmers tekniska högskola


Johan Tivander: johan.tivander(a)chalmers.se

3

Maria Ljunggren Söderman: maria.ljunggren(a)chalmers.se

2,3,10

 

Göteborgs universitet


Chris von Borgstede: cvb(a)psy.gu.se

5,10

Maria Andersson: maria.andersson(a)psy.gu.se

5Högskolan i Gävle


Ola Eriksson: ola.eriksson(a)hig.se

3,5

Teresa Hermansson: teahen(a)hig.se

5Konjunkturinstitutet


Tomas Forsfält: tomas.forsfalt(a)konj.se

2Kungliga tekniska högskolan (KTH)


Anna Björklund: annab(a)infra.kth.se

3,10

Greger Henriksson: gregerh(a)infra.kth.se

5

Göran Finnveden: goran.finnveden(a)infra.kth.se

1,10

Mona Guath:

5

Maria Noring: mnoring(a)infra.kth.se

1,10

Yevgeniya Arushanyan: yaru@kth.se

3

Annika Karlsson: annika.karlsson(a)sth.kth.se

3Lunds universitet


Lynn Åkesson: lynn.akesson(a)etn.lu.se

6,10

Susanne Ewert: Susanne.Ewert(a)etn.lu.se

6Luleå tekniska universitet


Patrik Söderholm: patrik.soderholm(a)ltu.se

8,10Profu


Jenny Sahlin: jenny.sahlin(a)profu.se

7

Johan Sundberg: johan.sundberg(a)profu.se

1,7

Mattias Bisaillon: mattias.bisaillon(a)profu.se

1,7Finansiär


Naturvårdsverket
Kontaktperson: Cecilia Mattsson
 

Referensgruppen


Anne-Marie Tillman, Chalmers tekniska högskola
Viveke Darpö Ihd, Återvinningsindustrierna
Cecilia Mattsson, Naturvårdsverket
Christer Forsgren, Stena Metall AB
Christer Lundgren, Renova AB 
Viktoria Ingman, Miljödepartementet
Gunilla Jarlbro, Lunds universitet
Inge Horkeby, AB Volvo
Johan Jareman, Konsumentverket
John Strand, Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB
Lena Jarlöv Svenska Naturskyddsföreningen
Patrizia Finessi, Bostadssektorns avfalls- och restproduktgrupp
Per EO Berg, Antillator
Per Nilzén, Avfall Sverige
Thomas H. Christensen, Danmarks tekniska universitet
  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |