Länkar

Deltagare i Hållbar Avfallshantering


IVL Svenska Miljöinstitutet - www.ivl.se

Energi och miljö, Chalmers tekniska högskola - www.chalmers.se

Institutionen för psykologi, Göteborgs universitet - www.gu.se

Inst. för teknik och byggd miljö, Högskolan i Gävle - www.hig.se

Konjunkturinstitutet - www.konj.se

Avd. för miljöstrategisk analys - fms, Kungliga tekniska högskolan - www.kth.se

Etnologiska institutionen, Lunds universitet - www.lu.se

Inst. för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet - www.ltu.se

Profu - www.profu.se

Finansiär


Naturvårdsverket - www.naturvardsverket.se

Andra forskningsprogram om avfall och miljö


Waste Refinery, Centrum för optimal resurshantering av avfall - www.wasterefinery.se

FLIPP, Furthering lifecycle considerations through integrated product policy - www.iiiee.lu.se/flipp

SHARP, Sustainable Households, Attitudes, Resources and Policy - www.sharpprogram.se

Allmän information om avfall


Avfallsportalen - www.sopor.nu

Nordisk avfallsinformation - www.nordic-waste.info

Myndigheter, branschorganisationer och andra organisationer


Avfall Sverige - www.avfallsverige.se

BIL Sweden - www.bilsweden.se

El-Kretsen - www.el-kretsen.se

EU:s arbete inom avfallsområdet - www.ec.europa.eu/environment/waste

International solid waste association, ISWA - www.iswa.org

Naturvårdsverket - www.naturvardsverket.se

Regeringskansliet - www.regeringen.se  

Returpack - www.returpack.se

Riksdagen - www.riksdagen.se

Tidnings- och förpackningsinsamlingen - www.ftiab.se

Svensk Däckåtervinning - www.svdab.se

Återvinningsindustrierna - www.recycling.se

  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |