6. Sortera och slänga: avfall som kulturell kategori

Delprojektets syfte är att undersöka vad som krävs för att underlätta för en konsument att förstå och delta i källsortering. Människor är generellt sett positiva till källsortering, men det är skillnad mellan vad de tänker och vad de faktiskt gör. Uppfattningar om vad som är sopor, vad som är värdefullt, användbart eller värdelöst vilar på generella och kulturellt grundade värderingar och vanor i vardagslivet.

Effektiva system för källsortering och styrmedel, som ofta konstruerats från tekniska och professionella aktörers perspektiv, ska därför inte kollidera med sådana värderingar och vanor. Finns det en klyfta mellan lekmän och experter på källsorteringens område? I så fall vill vi beskriva hur den ser ut och hur den kan överskridas.

Projektledare: Lynn Åkesson, Etnologiska institutionen, Lunds universitet

Forskare  
Jan-Olof SundqvistIVL Svenska Miljöinstitutetjan-olov.sundqvist@ivl.se
Lynn ÅkessonLunds universitetlynn.akesson@etn.lu.se
Susanne EwertLunds universitetSusanne.Ewert@etn.lu.se
Publikationer
Henriksson, G. Åkesson, L., Ewert, S. (2010) Uncertainties surrounding waste-sorting reduce household recycling, Science for Environment Policy, European Commission News letter
Ewert, S., Henriksson, G. and Åkesson, L. (2009) Osäker eller nöjd – kulturella aspekter på vardagens avfallspraktik, Report TRITA-INFRA-FMS 2009: 3, TRITA-INFRA-FMS 2008:6, Miljöstrategisk analys – fms, Royal Institute of Technology, Stockholm.
Åkesson L. (2008) Det värdelösas värde och sopornas ordning. In Cronqvist M (ed): Hållbara värden. Riksbankens jubileumsfond. Makadam förlag, Stockholm (s 137-155 in Swedish).
Åkesson L. (2007) Källsortering med förhinder. Avfall och miljö 1/07:14-15 (in Swedish).
  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |