Rapporter m.m.

Henriksson AR, Ekvall T. (2016) Waste from private cars in 2030. Rapport C216. IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm.

Back E. (2012) Modeling of pretreatment technologies for anaerobic digestion of organic waste. Examensarbete. Uppsala universitet.

Miliutenko S, Björklund A, Carlsson A. (2012) Opportunities for environmentally improved asphalt recycling in Sweden. Supporting information. TRITA-INFRA-FMS 2012:1. Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.

Andersson M, von Borgstede C, Eriksson O, Guath M, Henriksson G, Sundqvist J-O, Åkesson L. (2011) Hållbar avfallshantering – utvärdering av styrmedel från ett psykologiskt och etnologiskt perspektiv. TRITA-INFRA-FMS 2011:5. Miljöstrategisk analys – fms, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.

Forsfält T. (2011) Samhällsekonomiska effekter av två styrmedel för minskade avfallsmängder. Specialstudier nr 26, Konjunkturinstitutet, Stockholm.

Palm D (2011) Improved waste management of textiles. Rapport B1976. IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm.

Zamani B. (2011) Carbon footprint and energy use of textile recycling techniques. Examensarbete. Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Liljestam Cerruto J. (2011) Energy analysis of Svensk Växtkraft’s biogas plant in Västerås. Examensarbete 2011:10. Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Nilsson M. (2011) Simulation of food waste drying – A comparison of the energy demand in microwave and convection drying. Examensarbete. Karlstads universitet.

Jiang X. (2010) The power relationship between people and food waste in everyday life. Examensarbete, Lunds universitet.

Ekvall T, Sahlin J, Sundberg J. (2010) Effects of policy instruments on waste intensities. Rapport B1939. IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm.

Sundqvist J-O, Stenmarck Å, Ekvall T. (2010) Model for future waste generation. Rapport B1933. IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm.

Östblom G, Ljunggren Söderman M, Sjöström M. (2010) Analysing future waste generation - soft linking a model for waste management with a CGE-model for Sweden. Working paper 118. Konjunkturinstitutet, Stockholm.

Bisaillon M, Finnveden G, Noring M, Stenmarck Å, Sundberg J, Sundqvist J-O, Tyskeng S. (2009) Nya styrmedel inom avfallsområdet? TRITA-INFRA-FMS 2009:7. Miljöstrategisk analys - fms, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.

Sjöström M, Östblom G. (2009) Future Waste Scenarios for Sweden on the Basis of a CGE-model. Working Paper No. 109. Konjunkturinstitutet, Stockholm.

Profu AB (2009) Approximation of marginal cost functions for waste prevention in Sweden -input data for modelling, Profu AB, Mölndal.

Ewert S, Henriksson G, Åkesson L. (2009) Osäker eller nöjd - kulturella aspekter på vardagens avfallspraktik. Report TRITA-INFRA-FMS 2009: 3, ISSN 1652-5442, Miljöstrategisk analys - fms, Royal Institute of Technology, Stockholm.

Dreborg K-H, Tyskeng S. (2008) Framtida förutsättningar för en hållbar avfallshantering - Övergripande omvärldsscenarier samt referensscenario. TRITA-INFRA-FMS 2008:6, Miljöstrategisk analys – fms, Royal Institute of Technology, Stockholm.

Sjöström M, Östblom G. (2007) "Ett mer uthålligt avfallssystem". PM 2007:13, Konjunkturinstitutet, Stockholm.

Sahlin J. (2007) Systems Aspects of Increased Swedish Waste Incineration, PhD thesis, Dept of Energy and Environment, Chalmers University of Technology, Gothenburg.

Åkesson L. (2006) (red.) Överflöd - mellan minnesvärt och bortglömt, Kulturen, Lund.

Programplan Hållbar Avfallshantering: "Towards Sustainable Waste Management", 2006-04-09.

  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |