Programkonferenser

Avfall i nytt fokus, 22-23 september 2010, BoråsProgram Pdf, 818.9 kB.
Maria Ljunggren Söderman, IVL Svenska Miljöinstitutet och Evalena Blomqvist, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Forskning för framtidens avfallshantering Pdf, 326.8 kB.
Evalena Blomqvist, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut En mer hållbar avfallshantering, så kan tekniken bidra Pdf, 156.6 kB.
Anna Björklund, KTHPotential för ökad materialåtervinning Pdf, 316 kB.
Patrik Söderholm, Luleå Tekniska UniversitetHur kan nya marknader för sekundära material etableras? Pdf, 180.1 kB.
Elin Eriksson och David Palm, IVL Svenska MiljöinstitutetMiljöeffekter av materialåtervinning Pdf, 418.3 kB.
Frida C. Jones, SP Sveriges Tekniska ForskningsinstitutÖkad kunskap om avfallets sammansättning ger möjlighet till effektivare behandling Pdf, 1.2 MB.
Fredrik Niklasson, SP Sveriges Tekniska ForskningsinstitutProcessoptimering i en avfallspanna Pdf, 505.3 kB.
Sven Andersson, Götaverken MiljöSvavelrecirkulation minskar pannkorrosionen Pdf, 684.3 kB.
Göran Finnveden, KTH Nya styrmedel inom avfallsområdet Pdf, 207.1 kB.
Mikael Hansson, JTIEffektivare rötningsprocesser Pdf, 396.3 kB.
Mohammad Taherzadeh, Högskolan i BoråsEtanol och biogas ur cellulosrika avfall Pdf, 1018.6 kB.
Jelena Todorovic, SP Sveriges Tekniska ForskningsinstitutUppgradering av askor i samhället Pdf, 656.6 kB.
Owe Sänneskog, Läckeby WaterTekniker för hantering av rötrester Pdf, 220 kB.
Johan Sundberg, Profu Nya tekniker för termisk och biologisk behandling av de organiska avfallet Pdf, 756.2 kB.
Lynn Åkesson, Lunds UniversitetAttityder till källsortering i förändring Pdf, 363.4 kB.
Chris von Borgstede, Göteborgs UniversitetAtt utforma information till soplämnarna Pdf, 364.3 kB.
Anders Loren, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Minskade luktutsläpp från biologisk behandling av avfall Pdf, 261.3 kB.
Maria Ljunggren Söderman, IVL Svenska Miljöinstitutet och Anna Björklund, KTH Konsumtion, produktion och avfall i framtiden - effekter på miljö och ekonomi Pdf, 423.7 kB.
Åsa Stenmarck, IVL Svenska MiljöinstitutetSamlat grepp för ökad återvinning av konstruktionsplast Pdf, 562.8 kB.
Marianne Gyllenhammar, Stena MetallMetod för energiåtervinning av avfall från skrotindustrin Pdf, 1.2 MB.
Carina Petterson, Stena Metall och Dan Åkesson, Högskolan i BoråsÅtervinning av kompositer genom mikrovågspyrolys Pdf, 414.8 kB.
Per Karlsson, Borås Energi och MiljöMekanisk förbehandling av brännbart avfall Pdf, 733.7 kB.
Ilona Horváth, Högskolan i BoråsFörbehandling öppnar nya dörrar för biogasen Pdf, 1.3 MB.
Lars Smedlund, Smedlunds MiljösystemTorrkonservering av hushållens matavfall - en ny lösning på ett gammalt problem Pdf, 360.9 kB.
Jan-Olov Sundqvist, IVL Svenska MiljöinstitutetTre sanningar om avfall Pdf, 27.1 kB.
Greger Henriksson, KTHTre sanningar om avfall Pdf, 61.2 kB.
Catrin Offerman, Miljö och UtvecklingTre sanningar om avfall Pdf, 425.4 kB.

Framtidens avfallshantering 2 september 2009, Stockholm:
Program Pdf, 92.4 kB.
Mattias Hagberg Pdf, 1.1 MB.
Maria Ljunggren Söderman Pdf, 1.4 MB.
Jan-Olov Sundqvist Pdf, 3.5 MB.
David Chittenden Pdf, 563.1 kB.
Göran Finnveden Pdf, 467.1 kB.
Patrik Söderholm Pdf, 622 kB.
Johan Sundberg Pdf, 9 MB.
Lynn Åkesson Pdf, 7.2 MB.
Greger Henriksson Pdf, 1.1 MB.
Chris von Borgstede Pdf, 883.3 kB.
Maria Ljunggren Söderman (2) Pdf, 2.4 MB.

Framtidens avfallshantering, 7 maj 2008, Göteborg:
Program Pdf, 279.7 kB.
Maria Ljunggren Söderman Pdf, 1.1 MB.
Göran Värmby Pdf, 10.8 MB.
Cecilia Solér Pdf, 78.7 kB.
Chris von Borgstede Pdf, 1.2 MB.
Patrik Söderholm Pdf, 55.2 kB.
Jenny Sahlin Pdf, 680.6 kB.
John Kryger Pdf, 271.7 kB.
Torbjörn Carlsson Pdf, 3.2 MB.
Stina Andersson Pdf, 378.1 kB.

Framtidens avfallshantering, 18 september 2007, Stockholm:
Program Pdf, 688.3 kB.
Maria Ljunggren Söderman Pdf, 1.1 MB.
Stefan Edman Pdf, 466.8 kB.
Tomas Ekvall Pdf, 9 MB.
Cecilia Petersen Pdf, 101.2 kB.
Reiner Schulz Pdf, 681.3 kB.
Patrik Söderholm Pdf, 2.7 MB.
Sofia Tingstorp Pdf, 1.4 MB.
Lynn Åkesson Pdf, 12.4 MB.
Jenny Sahlin Pdf, 476.7 kB.
Mattias Bisaillon Pdf, 1007.2 kB.

  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |