Osäker eller nöjd?

Nu kan rapporten "Osäker eller nöjd - kulturella aspekter på vardagens avfallspraktik" laddas ned.
Rapporten är skriven av Susanne Ewert, Greger Henriksson och Lynn Åkesson och i den redovisas resultat från delprojekt 6 Sorting things out: Cultural Categories of Waste.

Ladda ned rapporten här. Pdf, 1.6 MB.

  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |