Slutrapporten nu översatt till engelska

Forskarna i programmet har studerat miljömässiga, ekonomiska, kulturella och sociala aspekter på avfallshantering.

Över 60 olika styrmedel har studerats. Arbetet har resulterat i ett antal nya förslag till styrmedel.

Läs eller ladda ner den översatta rapporten här: Towards Sustainable Waste Management

  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |